Πνευματικό Κέντρο

Ευριπιδου 93

Ισόγειο:               Παρεκκλήσιο Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης

                              Αίθουσα Κατηχητικών «Άγιος Κυπριανός και Αγία Ιουστίνη»

1ος όροφος:      Αίθουσα Εκδηλώσεων «Ισαπόστολοι»

2ος όροφος:      Αρχονταρίκι «»

                             Αίθουσα Εκδηλώσεων «Άγιος Λουκάς»

3ος όροφος:      Γραφείο Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

                             Γραμματεία

                             Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά του Ιατρού

                             Παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

4ος όροφος:      Κουζίνα

                              Αίθουσα Εκδηλώσεων «Σύναξη»

Πρόσφατες ενημερώσεις