ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

 

 • Σάββατο 12 Μαΐου 

  Ομιλητής: π. Χρυσόστομος Καράμπελας

  Θέμα: «Ο Άγιος Ιάκωβος»

 • Κυριακή 13 Μαΐου

        Ομιλητής: κ. Αθηνά Σιδέρη

        Θέμα: «Ο Άγιος Πορφύριος»

 •  Δευτέρα 14 Μαΐου
  Ομιλητής: κ. Γεώργιο Μπάρλα
  Θέμα: «Ο Άγ. Πορφύριος και η έννοια της χαράς»
 • Τρίτη 15 Μαΐου
  Ομιλητής: π. Φιλόθεο Θεοδωρόπουλο
  Θέμα:«Ο Άγιος Παΐσιος και η νεολαία»