ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
«Βίος και λόγοι, Αγίου Πορφυρίου»

Την Πέμπτη 10 Μαΐου, στις 18:00, μετά την Παράκληση της Παναγίας Τριχερούσας
θα πραγματοποιηθεί Εσπερινή ομιλία από τον π. Ιωάννη Παναγιώτου με θέμα:
«Περί αγωγής των παιδιών»
.

Την Πέμπτη 24 Μαΐου, στις 18:00, μετά την Παράκληση της Παναγίας Τριχερούσας 
θα πραγματοποιηθεί Εσπερινή ομιλία από τον π. Ιωάννη Παναγιώτου με θέμα:
«Πεντηκοστήν εορτάζομεν»
.